PAL, laboratorium voor pathologie

Betrouwbaarheid, de kern van de zaak

Het PAL in Dordrecht is een zelfstandige dienstverlener waar vrijwel alle pathologie onderzoeken plaatsvinden.

Bij het PAL worden weefsels en lichaamsvocht van patiënten microscopisch onderzocht op afwijkingen, zoals tumoren en andere aandoeningen. De klanten van het PAL zijn de ziekenhuizen van Dordrecht en Gorinchem en huisartsen in de hele regio Zuid-Holland Zuid. Jaarlijks worden ruim 60.000 onderzoeken verricht.

Sinds 21 april is het PAL verhuisd naar de Karel Lotsyweg 145 in Dordrecht, aan de rotonde tegenover de GGD.

"We gaan er hier enorm op vooruit", vertelt een trotse directeur R. Heinhuis. "Van 1100 naar 1900 vierkante meter. Ons huidige pand was door de jaren heen veel te klein geworden door de toenemende vraag en nieuwe technieken die ruimte vergen. Nu komen we op een mooie, goed bereikbare en logische plek terecht, tussen zorggerelateerde instellingen." Het gebouw is 2013 in eigendom gekomen en is daarna volledig verbouwd en vernieuwd.

 

 

 

 

Klinische Pathologie

Pathologie betekent ziektenleer.

De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnosen op basis van onderzoek van weefsels (histopathologie) en cellen (cytopathologie). Deze diagnosen zijn nodig voor het opstellen (en evalueren) van een behandelplan.
De pathologie kent aandachts- of deelgebieden met een nadruk op specifieke orgaansystemen, zoals de gynaecopathologie of dermatopathologie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals reguliere microscopie, immunochemie, elektronenmicroscopie en moleculaire pathologie.
Pathologie heeft deelgebieden zoals cytopathologie, kinderpathologie en forensische pathologie maar heeft geen officiële subspecialisaties.
Tenslotte verricht een patholoog bij patiënten die een natuurlijke dood zijn gestorven, sectie (autopsie, obductie) in het kader van de evaluatie van de behandeling en het vaststellen van de doodsoorzaak.

Het vakgebied

De rol van de patholoog in de kliniek is veelzijdig Hij stelt de diagnosen van een groot aantal ziektes op grond van een karakteristiek beeld onder de microscoop. Naast de classificatie van ziekten speelt ook verdere typering een rol, waarbij de gediagnosticeerde afwijking beoordeeld wordt op de aanwezigheid van specifieke (al of niet celbiologische) eigenschappen. De patholoog stelt ook de uitgebreidheid van het betreffende ziekteproces vast en de compleetheid van de chirurgische behandeling. Als zodanig is zijn uitslag vaak van doorslaggevend belang bij het bepalen van de verder toe te passen therapie. Dit geldt voor een groot aantal aandoeningen, variërend van ontstekingen van de huid tot vrijwel alle vormen van kanker.

Tevens is de pathologische diagnostiek een belangrijke kwalitatieve factor in het zorgtraject. Immers de juistheid van de klinische diagnostiek wordt door morfologisch onderzoek bevestigd c.q. ontkracht. Bijvoorbeeld de diagnostiek van een blinde darm waarbij de patholoog achteraf de diagnose bevestigt ( ‘ontsteking’) of ontkracht (‘normale blinde darm’). Dit geldt ook voor obducties, waarbij soms na langdurige behandelingen de organen een laatste maal kritisch worden bekeken voordat het medisch dossier wordt gesloten.

De patholoog is eveneens intensief betrokken bij (secundaire) preventie van ziekten, zoals bij de bevolkingsonderzoeken op baarmoederhalskanker en borstkanker. Bij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt gebruik gemaakt van een cytologische screentest die in pathologie laboratoria wordt beoordeeld. Ten slotte is de patholoog in veel klinische overlegsituaties een belangrijke gesprekspartner voor de behandelaars.

Voor het goed uitoefenen van het specialisme moet een patholoog goed op de hoogte zijn van de oorzaak en ontstaan van ziekten (ook wel ‘algemene pathologie’ genoemd). Deze laatste kennis is onontbeerlijk in zijn functie als gesprekspartner.

 

Meer weten?

NVVP logo KNMG logo youchooz logo

 

Onderzoeken en tarieven per 1-1-2019

De verschillende onderzoeken die het laboratorium uitvoert zijn in de onderstaande tabel weergegeven (omschrijving consument). Het laboratorium voert al deze onderzoeken zelf uit met uitzondering van het HPV moleculaire vervolgonderzoek.
Voor dat onderzoek is er een samenwerkingsovereenkomst met de pathologie van het Maasstad ziekenhuis.

Basisonderzoek

Voor de eerstelijnsdiagnostiek zijn landelijk vastgestelde integrale tariefcategorieŽn vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van het soort onderzoek, de hoeveelheid ingestuurd weefsel en de vraagstelling bij het onderzoek.
Immunologisch onderzoek en morfometrie wordt sinds 2015 niet meer apart berekend. Daardoor zijn de kosten eenduidig.
Voor de eerste lijns diagnostiek (huisartsen) zijn dat in de onderstaande tabel de tariefcodes: 50516, 50517 en 50518.

Vervolgonderzoek

Daarnaast kan aanvullende moleculaire diagnostiek nodig zijn. Bijvoorbeeld de HPV-bepaling bij een vervolgoproep voor een baarmoederhalsuitstrijkje.

Zorgverzekeraars

Afhankelijk van de overeenkomst met een zorgverzekeraar kunnen tarieven lager zijn dan hier aangegeven.


Code

Omschrijving consument

Tarief (€)

50508 Verrichten van een inwendige lijkschouwing ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 408,73
50512 Ingewikkelde moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan vaak aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 964,06
50513 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op dunne plakjes weefsel en/of cellen in verband met vaak aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van humaan papilloma virus (HPV). 127,29
50514 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op dunne plakjes weefsel en/of cellen en vaak voorkomende bepalingen op aanwezigheid van andere micro-organismen dan humaan papilloma virus (HPV). 423,26
50516 Microscopische beoordeling van op eenvoudige wijze uitgenomen kleine stukjes weefsel en/of cellen, exclusief bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen. 63,35
50517 Microscopische beoordeling van kleine stukjes weefsel en/of cellen, matig ingewikkeld. 126,07
50518 Microscopische beoordeling van stukjes weefsel en/of cellen die op een ingewikkelde manier zijn afgenomen of opgezogen met behulp van een holle naald. 161,39
50519 Microscopische beoordeling van een op eenvoudige wijze verwijderd groot stuk weefsel, op een matig ingewikkelde manier uitgenomen stukje weefsel of een bijzonder preparaat van kleine stukjes weefsel en/of cellen. 315,06
50520 Microscopische beoordeling van een op een ingewikkelde manier uitgenomen stukje weefsel en/of cellen of op een matig ingewikkelde manier verwijderd weefsel. 445,10
50521 Microscopische beoordeling van op een ingewikkelde manier verwijderd weefsel. 710,47
50523 Dun weefselschijfje van bevroren materiaal voor microscopisch onderzoek. 315,06

Let op:

De tarieven voor pathologie onderzoek in 2e en 3e lijn (ziekenhuizen) zijn vrijgelaten en worden door vrije onderhandeling bepaald, het gaat dan om complexe operaties.

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend