Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.

Het PAL heeft een ANBI status, daarmee kunt u giften gedaan aan de Stichting Laboratorium voor Pathologie aftrekken van de belastingen indien u daarvoor in aanmerking komt, zie voor meer informatie de Belastingdienst.

Voor een ANBI status moet het laboratorium, net als alle andere ANBI instellingen, sinds 1 januari 2014 de volgende gegevens op haar website publiceren:

  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer: 19.56.930.
  • De hoofdlijnen van het huidige beleidsplan, de bestuurssamenstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans: zie hier voor de jaarverslagen
  • Het beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd en alle medewerkers worden conform de CAO ziekenhuiswezen/AMS betaald.


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Pieter Westenend

Hier kunt u de BIG registraties vinden