Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.

Het PAL heeft een ANBI status, daarmee kunt u giften gedaan aan de Stichting Laboratorium voor Pathologie aftrekken van de belastingen indien u daarvoor in aanmerking komt, zie voor meer informatie de Belastingdienst.

Voor een ANBI status moet het laboratorium, net als alle andere ANBI instellingen, sinds 1 januari 2014 de volgende gegevens op haar website publiceren:

  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer: 19.56.930.
  • De hoofdlijnen van het huidige beleidsplan, de bestuurssamenstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans: zie hier voor de jaarverslagen
  • Het beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd en alle medewerkers worden conform de CAO ziekenhuiswezen/AMS betaald.


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden