PAL, laboratorium voor pathologie

Betrouwbaarheid, de kern van de zaak

Het PAL in Dordrecht is een zelfstandige dienstverlener waar vrijwel alle pathologie onderzoeken plaatsvinden.

Bij het PAL worden weefsels en lichaamsvocht van patiënten microscopisch onderzocht op afwijkingen, zoals tumoren en andere aandoeningen. De klanten van het PAL zijn de ziekenhuizen van Dordrecht en Gorinchem en huisartsen in de hele regio.

Door de toenemende vraag en nieuwe technieken, die ruimte vergen, was het pand aan de Laan van Londen te klein geworden en werd een nieuwe locatie gezocht. De huidige locatie is een goed bereikbare en logische plek, tussen zorggerelateerde instellingen. Het gebouw werd 2013 verworven en na een grondige verbouwing is het sinds 2015 de nieuwe locatie van het laboratorium voor pathologie, PAL.

 

 

 

 

Klinische Pathologie

Pathologie betekent ziektenleer.

De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnosen op basis van onderzoek van weefsels (histopathologie) en cellen (cytopathologie). Deze diagnosen zijn nodig voor het opstellen (en evalueren) van een behandelplan.
De pathologie kent aandachts- of deelgebieden met een nadruk op specifieke orgaansystemen, zoals de gynaecopathologie of dermatopathologie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals reguliere microscopie, immunochemie, elektronenmicroscopie en moleculaire pathologie.
Pathologie heeft deelgebieden zoals cytopathologie, kinderpathologie en forensische pathologie maar heeft geen officiële subspecialisaties.
Tenslotte verricht een patholoog bij patiënten die een natuurlijke dood zijn gestorven, sectie (autopsie, obductie) in het kader van de evaluatie van de behandeling en het vaststellen van de doodsoorzaak.

Het vakgebied

De rol van de patholoog in de kliniek is veelzijdig Hij stelt de diagnosen van een groot aantal ziektes op grond van een karakteristiek beeld onder de microscoop. Naast de classificatie van ziekten speelt ook verdere typering een rol, waarbij de gediagnosticeerde afwijking beoordeeld wordt op de aanwezigheid van specifieke (al of niet celbiologische) eigenschappen. De patholoog stelt ook de uitgebreidheid van het betreffende ziekteproces vast en de compleetheid van de chirurgische behandeling. Als zodanig is zijn uitslag vaak van doorslaggevend belang bij het bepalen van de verder toe te passen therapie. Dit geldt voor een groot aantal aandoeningen, variërend van ontstekingen van de huid tot vrijwel alle vormen van kanker.

Tevens is de pathologische diagnostiek een belangrijke kwalitatieve factor in het zorgtraject. Immers de juistheid van de klinische diagnostiek wordt door morfologisch onderzoek bevestigd c.q. ontkracht. Bijvoorbeeld de diagnostiek van een blinde darm waarbij de patholoog achteraf de diagnose bevestigt ( ‘ontsteking’) of ontkracht (‘normale blinde darm’). Dit geldt ook voor obducties, waarbij soms na langdurige behandelingen de organen een laatste maal kritisch worden bekeken voordat het medisch dossier wordt gesloten.

De patholoog is eveneens intensief betrokken bij (secundaire) preventie van ziekten, zoals bij de bevolkingsonderzoeken op baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker. Bij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt gebruik gemaakt van een cytologische screentest die in pathologie laboratoria wordt beoordeeld. Ten slotte is de patholoog in veel klinische overlegsituaties een belangrijke gesprekspartner voor de behandelaars.

Voor het goed uitoefenen van het specialisme moet een patholoog goed op de hoogte zijn van de oorzaak en ontstaan van ziekten (ook wel ‘algemene pathologie’ genoemd). Deze kennis is onontbeerlijk in zijn functie als gesprekspartner.

 

Meer weten?

NVVP logo KNMG logo youchooz logo

 

Onderzoeken en tarieven per 1-1-2024


De verschillende onderzoeken die het laboratorium uitvoert zijn in de onderstaande tabel weergegeven (omschrijving consument). Het laboratorium voert al deze onderzoeken zelf uit met uitzondering van het HPV moleculaire vervolgonderzoek.
Voor dat onderzoek is er een samenwerkingsovereenkomst met de pathologie van het Maasstad ziekenhuis (Accreditatienummer RvA M286).

De tarieven voor de onderzoeken zijn in 2020 vrijgegeven voor onderhandeling. Het tarief in de tabel is het onderhandelingstarief van het PAL en daarmee een indicatie voor de kosten. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de uiteindelijke overeenkomst met een zorgverzekeraar of een zorgverlener. Deze kunnen lager zijn dan hier aangegeven, afhankelijk van het onderhandelingsresultaat.

Huisartsen

Voor de eerste lijn-diagnostiek (huisartsen) zijn de tariefcodes: 50516 (categorie 1), 50517 (categorie 2) en 50518 (categorie 3) van toepassing. Op basis van de landelijke richtlijnen kunnen er aanvullende onderzoeken worden verricht vallend onder de 50513 en de 50541 code. Bijvoorbeeld de HPV-bepaling bij een baarmoederhalsuitstrijk.


Code

Omschrijving consument

Tarief (€)

50508 Verrichten van een inwendige lijkschouwing ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 471,77
50513 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op dunne plakjes weefsel en/of cellen in verband met vaak aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van humaan papilloma virus (HPV). 147,05
50516 Microscopische beoordeling van op eenvoudige wijze uitgenomen kleine stukjes weefsel en/of cellen, exclusief bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen. 73,18
50517 Microscopische beoordeling van kleine stukjes weefsel en/of cellen, matig ingewikkeld. 145,64
50518 Microscopische beoordeling van stukjes weefsel en/of cellen die op een ingewikkelde manier zijn afgenomen of opgezogen met behulp van een holle naald. 186,45
50519 Microscopische beoordeling van een op eenvoudige wijze verwijderd groot stuk weefsel, op een matig ingewikkelde manier uitgenomen stukje weefsel of een bijzonder preparaat van kleine stukjes weefsel en/of cellen. 363,97
50520 Microscopische beoordeling van een op een ingewikkelde manier uitgenomen stukje weefsel en/of cellen of op een matig ingewikkelde manier verwijderd weefsel. 514,20
50521 Microscopische beoordeling van op een ingewikkelde manier verwijderd weefsel. 820,77
50523 Dun weefselschijfje van bevroren materiaal voor microscopisch onderzoek. 363,97
50541 Eenvoudige moleculaire diagnostiek op een beperkt aantal genen en/of micro-organismen. MD1 396,41
50542 Eenvoudige moleculaire diagnostiek op meerdere genen en/of micro-organismen. MD2. 792,82
50543 Complexe moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen. MD3. 906,08

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden