Formulieren

bal Histologisch Onderzoek (PDF)

bal Cervix Cytologie niet BVO (PDF)

bal Obductie (PDF)

bal Aanvraagformulier kinder of IUVD obductie (PDF)

bal Aanvraagformulier placenta onderzoek bij eenling zwangerschap (PDF)

bal Aanvraagformulier placenta onderzoek bij meerling zwangerschap (PDF)


Het formulier voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker brengt de vrouw zelf mee. Dit formulier is nodig voor het correct uitvoeren van het onderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek. Op het formulier staat het BVO-oproepnummer vermeld.


Folders

bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan aanvragende artsen (PDF)

bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan de nabestaanden (PDF)

bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan ouders en hulpverleners (PDF)

Vragen

Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met het PAL om met een van de pathologen te overleggen.


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend