Immunopathologie

 

Op de afdeling immunopathologie werken 5 medewerkers. Zij richten zich op aanvullend diagnostisch onderzoek via de detectie van alle weefselstructuren en celbestanddelen. Dit onderzoek gebeurt als bevestiging / ondersteuning van de door de patholoog gestelde diagnose. Voor het verrichten van deze onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van Immunostainers van Ventana Medical systems.

Immunohisto / cytochemie

Specifieke eiwitten/celbestanddelen worden in weefselverband of in losse cellen aangetoond met behulp van specifieke antilichamen.

Enzymhistochemie.
Het bepalen van enzymenactiviteit wordt geïdentificeerd in weefsel. Onderzoeken variëren van LDH in hart(spier)weefsel tot enzymactiviteit in spieren .

Immunofluorescentie
Via fluorescerende labels worden op vriescoupes specifieke eiwitten/celbestanddelen aangetoond. Dit gebeurt voornamelijk in de huid- en nierpathologie. Eventuele clonaliteit kan men ook op deze manier zichtbaar maken.

Oestrogeen en progesteron receptorbepalingen
Dit onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd bij borstkanker. De uitslag is gebaseerd op de zogenaamde H-score. Afhankelijk van deze score wordt het behandelplan afgestemd.

Her2neu
Een Prognostisch onderzoek bij borstkanker  (mammatumoren). Her2neu (ook gekend als ErbB-2, ERBB2) is de afkorting voor "Human Epidermal growth factor. Door het aantonen van de aan- / of afwezigheid van deze receptorscore wordt; de therapie keuze afgestemd. De score is gebaseerd op de intensiteit van aankleuring in combinatie en percentage reagerende cellen. Een score van 3 is de hoogste score: sterk positief dus. Een score van 2 is minder overtuigend en dient te worden bevestigd door een aanvullend moleculaire onderzoek  (Her2BRISH). Bevestiging is nodig omdat de patient anders onnodig (en kostbare) medicatie krijgt toegediend.

 

Moleculaire Diagnostiek ;


1. DISH (DNA In-Situ Hybridisatie) HPV
Viraal DNA word (middels een niet radioactieve methode) geïdentificeerd in de celkernen. Het Humaan papiloma virus (HPV LR en HR) wordt op  deze manier aangetoond.


2. Her2 BRISH (Her2neu Bright field In-Situ Hybridisatie)

Zoals reeds bij het Her2Neu beschreven wordt middels deze methode een eventuele amplificatie (overexpressie) van het  Her2 gen gegenereerd. Op basis hiervan wordt de therapie aangepast.


3. PCR (polymerase chain reaction)
Polymerase-kettingreactie, vaak afgekort tot PCR (van Polymerase Chain Reaction), is een manier om uit kleine hoeveelheden DNA(enkele moleculen) specifiek een of meer gedeeltes te multipliceren (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren. Middels Real-time PCR (kwantitatieve PCR methode) worden verschillende DNA analyses uitgevoerd. 
Onderzoek op PCP, TBC en a-typische TBC en Bartonella Henselae (ook bekend als de kattenkrabziekte), HSV I/II, CMV en VZV wordt ook deze bepalingen uitgevoerd. Specifiek voor de pathologie worden o.a de onderstaande testen gevalideerd.

 


EGFR mutatie analyse

Niet-kleincellig longcarcinoom

Alleen bij wild type K-RAS

K-RAS mutatie analyse

Niet-kleincellig longcarcinoom

Ook bij coloncarcinoom

HPV typering

Afwijkende cervixcytologie en follow-up daarvan

 

High Resolution Meltingcurve Analyse (KRAS / EGFR)

Opsporen veranderingen in DNA sequentie die optreden door bijvoorbeeld een mutatie.

4. Translokaties
lymfoom classificatie middels detectie van chromosomale translocaties

De split-fish probes die we uitvoeren worden gebruikt in de diagnostiek van lymfklierkanker (maligne lymfomen). Het betreft een moleculair biologische techniek als aanvulling op de reeds gebruikte immunohistochemische technieken, met name wanneer er niet met zekerheid een diagnose is gesteld. Met deze techniek zijn moleculaire afwijkingen die specifiek zijn voor een bepaald type maligne lymfoom aantoonbaar..

 

LINKS

link

link

link

link

link

link

link

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend