Geschiedenis

Op 4 mei 1961 werd de Stichting Pathologisch-Anatomisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken opgericht in een gecombineerde vergadering van de St. Jacobsstichting-R.K. Ziekenhuis en de Vereniging voor Protestants Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en Omstreken. Deze Vereniging vertegenwoordigde twee ziekenhuizen: het Diaconessenhuis en het Ziekenhuis Refaja. Op 1 januari 1962 werd in een dienstwoning van het toenmalige R. K. Ziekenhuis Dordrecht het laboratorium in gebruik genomen. Groei maakte in 1965 de aanstelling van een tweede patholoog mogelijk.

Het Gemeenteziekenhuis Dordrecht werd in 1970 als partner in de Stichting opgenomen en ook voor het Gemeenteziekenhuis Sliedrecht werd onderzoek verricht. In 1975 werd het aantal pathologen verdubbeld van twee naar vier. Uitgebreide verbouwingen vonden plaats. Er werd besloten mee te gaan werken aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, dat in 1977 in de Drechtstreek van start ging. Ruimtegebrek maakte dat in 1978 discussies op gang kwamen over nieuwbouw.

Een vijfde patholoog trad in 1979 in dienst en immunopathologisch onderzoek en plastic-inbedding deden hun intrede. In 1984 werd de administratie van het PAL geautomatiseerd (PALGA). Ruimtegebrek werd deels opgevangen door verbouwingen, maar bleef bestaan. De toestemming voor nieuwbouw kwam in 1988. In 1989 werd de nieuwbouw betrokken naast het toenmalige Ziekenhuis Refaja. In 1991 werd een begin gemaakt met DNA In Situ Hybridisatie-technieken.

In 1995 sloot het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zich bij de Stichting aan en dat maakte uitbreiding van personeel en gebouw noodzakelijk. Ook werd de naam veranderd in Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Het aantal pathologen groeide naar zeven en op alle afdelingen werd extra personeel aangenomen.

Door diverse fusies en verhuizingen van de ziekenhuizen in de afgelopen jaren, vonden naamsveranderingen plaats. Op dit moment zijn de volgende ziekenhuizen bij de Stichting aangesloten:

  • Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk
  • Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Sliedrecht
  • Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Zwijndrecht
  • Rivas Zorggroep locatie Beatrixziekenhuis
  • Rivas Zorggroep locatie Lingepolikliniek

In 2009 werd het gebouw aan de laan van Londen verbouwd om plaats te maken voor de inmiddels negen pathologen en het toegnomen aantal anlisten. Al snel werd duidelijk dat de continue groei niet meer gerealiseerd kon worden op die locatie. Bovendien zou de locatie Amstelwijck van het Albert Schweitzer Ziekenhuis op termijn gesloten worden als de nieuwbouw op de locatie Dordwijk gereed kwam (2011). 2010 stond dan ook in het teken van het zoeken naar een nieuwe locatie voor het PAL.

Een nieuw pand werd gevonden aan de Karel Lotsyweg 145 in Dordrecht waar Innovam, een opleidingsinstuut voor de mobiliteitsbranche was gevestigd. In 2013 werd het pand aangekocht en na een grondige verbouwing werd het in 2014 in gebruik genomen en in 2015 feestelijk geopend. Het PAL is in al die jaren uitgegroeid tot een modern laboratorium waar vrijwel alle onderzoeken uitgevoerd worden.

PAL: Laan van Londen te Dordrecht Innovam: Karel Lotsyweg 145 te Dordrecht

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Pieter Westenend

Hier kunt u de BIG registraties vinden