Relatiebeheer

Sinds 2013 houdt het Pal zich actief bezig met relatiebeheer, met als doel onze dienstverlening te optimaliseren, waarbij de klant centraal staat. Met behulp van korte lijnen, service en duidelijke communicatie bouwen we graag een duurzame relatie op.

Cristiana Vergouwen en Jildez Unsold


De contacten met u geven ons inzicht in hoe onze dienstverlening ervaren wordt en waar de verbeterpunten liggen. Daartoe bezoeken wij regelmatig relaties van het PAL. Zo kunnen wij enerzijds vragen beantwoorden en werkwijzen toelichten en anderzijds de behoeften van de klant inventariseren en intern bespreken. Beter dan via enquêtes met betrekking tot klanttevredenheidsonderzoek, hebben we zo zicht op de wensen van onze klanten en kunnen zo de diagnostiek voor de patiënt optimaliseren.

BBij en nascholing verzorgt het PAL o.a. via de stichting Koel. Indien die behoefte aanwezig is, of indien er relevante ontwikkelingen zijn in de zorg, zal het PAL hiervoor zorgdragen.

Cristiana Vergouwen en Jildez Unsold zullen u graag te woord staan bij al u vragen. Zij zijn bereikbaar via de de email (E-mail Relatie Beheer).

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden