Cytologie

De afdeling cytologie bestaat uit een ervaren groep van zes analisten. Deze verrichten 10.000 onderzoeken per jaar die door huisartsen en specialisten van de ziekenhuizen worden aangevraagd.

De essentie van het werk bestaat uit het beoordelen van losse cellen, dit in tegenstelling tot de afdeling histologie waar het om weefsel gaat. Deze cellen worden door middel van een technische bewerking geschikt gemaakt voor microscopische beoordeling. Deze beoordeling richt zich op afwijkende cellen, afwijkende celbeelden en ontstekingen.

Misschien wel het bekendste onderzoek is het onderzoek naar baarmoederhalskanker (het uitstrijkje). Hiervan worden er 5.000 verricht, al dan niet in combinatie met een HR-HPV bepaling. Ons laboratorium met de suspensiecytologie. Bij deze onderzoeksmethode wordt het uitstrijkborsteltje in een potje met fixatief gedaan. Dit wordt vervolgens op het laboratorium verwerkt met de Thinprep™ methode. Hierbij worden de niet-diagnostische en voor de beoordeling storende elementen uit het materiaal verwijderd en vervolgens wordt er een "dunne laag" preparaat vervaardigd. Tevens kunnen er van de suspensie extra preparaten worden gemaakt voor aanvullend onderzoek: bijvoorbeeld het bepalen van de aanwezigheid van oncogenen types van het Humaan Papilloma Virus (HR-HPV).

Daarnaast zijn er 5.000 niet-gynaecologische onderzoeken per jaar. Deze bestaan hoofdzakelijk uit urine, sereuze vochten, longspoelingen of gerichte puncties in diverse organen. Deze onderzoeken worden hoofdzakelijk door medische specialisten van de ziekenhuizen aangevraagd. Bij gerichte puncties wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvormende apparatuur, meestal echografie. Het bekendste hiervan is de mamma (borst) punctie, die soms volgt na de röntgenfoto in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend