Inzenden vers/ongefixeerd weefsel voor immunologisch onderzoek

Net als voor al het andere patiënten materiaal kan vanaf  8.00 tot 16.00 uur weefsel voor onderzoek aangeboden worden.
Omdat de verwerking van ongefixeerd weefsel afwijkt van de ‘standaard’ inzendmethode en dus een andere bewerking vereist, is het van belang dat de inzender het laboratorium op de hoogte stelt van de komst van dergelijk patiënten materiaal.

Buiten deze tijden graag voorafgaande aan het onderzoek overleg met de dienstdoende patholoog ivm de verwerking.

 

STAP VOOR STAP

 

INDIEN HET MATERIAAL NIET ONMIDDELIJK KAN WORDEN AANGEBODEN.

Indien er geen mogelijkheid is om dit direct naar het laboratorium te sturen kan in uiterste gevallen het weefsel, zoals hierboven beschreven, in de koelkast bewaard worden. Het is echter wel wenselijk dat het laboratorium hierover ingelicht wordt. Het betreffende weefsel dient dan echter de volgende werkdag alsnog zo snel mogelijk aangeboden te worden.

 

INDICATIE

De volgende weefselsoorten moeten volgens bovenstaande methode  worden aangeboden;
  • huidbiopten met IF of lymfoom vraagstelling,
  • chirurgische excisies van lymfatisch weefsel met lymfoom vraagstelling. PM: De naaldbiopten via de radiologie graag in gebufferde formaldehyde 4%.
  • alle nierbiopten.

 

INFORMATIE VOOR DE PATHOLOOG

  • Locatie en zijdigheid
  • lesionaal / perilesionaal / gezonde huid
  • acuut (verse lesie) / subacuut / chronisch (oude lesie)
  • Behandeling
  • Medicatie
  • Vraagstelling
  • Differentiaal diagnose
Naar Boven

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend