Inzenden vers/ ongefixeerd weefsel voor immunologisch onderzoek

Net als voor al het andere patiëntmateriaal kan vanaf  8.00 tot 16.00 uur weefsel voor onderzoek aangeboden worden.
Omdat de verwerking van ongefixeerd weefsel afwijkt van de ‘standaard’ inzendmethode en dus een andere bewerking vereist, is het van belang dat de inzender het laboratorium op de hoogte stelt van de komst van dergelijk patiënten materiaal.

Buiten deze tijden graag voorafgaande aan het onderzoek overleg met de dienstdoende patholoog ivm de verwerking.

 

STAP VOOR STAP

 • Bevochtig een gaasverband met fysiologisch zout.
 • Plaats het weefsel in dit gaasje en plaats het geheel in een weefselpotje / container.
 • Identificeer op het potje door sticker of tekst dat het vers materiaal betreft.
 • Vermeld in de order in Hix dat het een vers biopt is.
 • Bij een nierbiopt het materiaal zo snel mogelijk met een bode of een TAXI naar het PAL verzenden.
 • Bij een lymfklierexcisiebiopt met lymfoomprotocol vraagstelling het materiaal zo snel mogelijk met een bode of een TAXI naar het PAL verzenden.
 • Bij een huid IF biopt is lange periode op fysiologisch zout gewenst derhalve voor de huid IF vraagstellingen:
Maandag t/m donderdag: IF-huidbiopt in gaasje gedrenkt in fysiologisch zout in potje (hoeft niet in een koelkast). Met de reguliere transport (met de andere formaline-biopten) naar ons toe zenden.

Vrijdag: mocht het IF-huidbiopt op vrijdag worden afgenomen, dan ontvangen wij het materiaal graag op dezelfde dag. Dat betekent dat deze biopten even telefonisch worden aangekondigd en worden verstuurd met een taxi of aparte spoedbode, en niet met het reguliere transport .

Uitsluitend dus op vrijdag bellen dat een vers IF-huidbiopt wordt opgestuurd en met taxivervoer naar het PAL komt.

 

INDIEN HET MATERIAAL NIET ONMIDDELIJK KAN WORDEN AANGEBODEN.

Indien er geen mogelijkheid is om dit direct naar het laboratorium te sturen kan in uiterste gevallen het weefsel, zoals hierboven beschreven, in de koelkast bewaard worden. Het is echter wel wenselijk dat het laboratorium hierover ingelicht wordt. Het betreffende weefsel dient dan echter de volgende werkdag alsnog zo snel mogelijk aangeboden te worden.

 

INDICATIE

De volgende weefselsoorten moeten volgens bovenstaande methode  worden aangeboden;
 • huidbiopten met IF of lymfoom vraagstelling,
 • chirurgische excisies van lymfatisch weefsel met lymfoom vraagstelling. PM: de naaldbiopten via de radiologie graag in gebufferde formaldehyde 4%.
 • alle nierbiopten.

 

INFORMATIE VOOR DE PATHOLOOG

HUID:

 • Locatie en zijdigheid
 • Afnametijd
 • Bij huid vermelding lesionaal / perilesionaal / gezonde huid
 • Acuut (verse lesie) / subacuut / chronisch (oude lesie)
 • Behandeling
 • Medicatie
 • Vraagstelling
 • Differentiaal diagnose

NIER:

 • Afnametijd
 • Klinische vraagstelling en beschrijving verloop
 • Medicatie en relevante labuitslagen
 • Vraagstelling
 • Differentiaal diagnose klinisch

LYMFOOM:

 • Locatie
 • Afnametijd
 • Vraagstelling met eventueel voorgeschiedenis
 • Vermelding van infectieus
Naar Boven

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden