Verantwoording en copyright

Lex Makkus, patholoog: ontwerp, fotografie, realisatie en redactie

 

Verantwoording

De medische staf van het laboratorium voor Pathologie voor Dordrecht en omstreken, heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Helaas, blijft het mogelijk dat een enkele fout onopgemerkt is gebleven. Mocht u die vinden dan horen we dat graag.

De tekst van de website wordt regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt, onderaan elke pagina kunt u zien wanneer de informatie het laatst is bijgewerkt.

Het PAL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of immateriële schade, direct of indirect geleden door de inhoud of het gebruik van www.paldordrecht.nl.

Deze website is opgesteld met als doel zoveel mogelijk relevante informatie te bieden voor inzenders naar het PAL (huisartsen & medisch specialisten). Daardoor is het niet mogelijk gebleken in alle gevallen origineel te zijn. Daar waar teksten van andere gekopieerd werden is dat gedaan met een link naar de oorspronkelijk tekst op de betreffende site. Mocht u wensen dat deze tekst en of links verwijderd worden dan volstaat een email naar het algemene contact adres hiernaast.

De geboden informatie vormt een richtlijn, bij specifieke vragen kunt u als inzender altijd contact met ons opnemen.
Alhoewel niet bedoeld voor patiënten kan het gebeuren dat u hier informatie vindt bij het "googlen", Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben dient u deze te bespreken met uw behandelend arts. De geboden informatie kan niet zondermeer op individuele gevallen worden toegepast.

Cookies

De website plaatst geen cookies, conform de Europese privacywet Mei 2018. Link naar Europese Commissie-site.

Het privacyregelement vindt u hier.

Financiering

Er is geen reclame op de website van het PAL.
Het hosten van de website gebeurt vanuit het ICT budget.
De website zelf is een eigen initiatief van Lex Makkus en is vooralsnog niet gebudgetteerd.
Daarmee is de onafhankelijkheid van de inhoud van de website gegarandeerd.
De website is algemeen informatief en dient geen commercieel doel, conform de statuten van de Stichting PAL.

copyright

Alle tekst op deze website en zijn onderdelen mogen vrijelijk gekopieerd worden, zolang duidelijk is dat het oorspronkelijke auteursrecht bij het PAL ligt.

Het kopiëren van de gehele site is uitdrukkelijk niet toegestaan, op het geheel van deze site behouden wij alle rechten voor.


Creative Commons-Licentie
Website PAL Dordrecht van A.C.F. makkus is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https:\\www.paldordrecht.nl.

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden