Medische Staf

staf

 

De medische staf bestaat uit negen pathologen en een moleculair bioloog. De patholoog is een medisch specialist die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Dit materiaal is daarvoor eerst bewerkt op de afdeling cytologie of histologie en zonodig op de afdeling immunopathologie. Van de bevindingen wordt schriftelijk verslag gedaan aan de aanvragend huisarts of medisch specialist. Zonodig is er telefonisch overleg over uitslagen met de aanvragend arts. Daarnaast participeert de patholoog in klinische besprekingen waarin de diagnosen worden toegelicht en de verdere behandeling van de patiënt wordt bepaald. Een deel van deze besprekingen heeft een onderwijsfunctie voor artsen in opleiding. Dagelijks bediscussiëren de pathologen met elkaar coupes achter de meerkopsmicroscoop. Sinds april 2004 begeleidt het PAL een arts-assistent in opleiding tot patholoog. Daarnaast wordt door de afdeling pathologie zowel postmortaal diagnostisch onderzoek (obducties) als intraoperatieve sneldiagnostiek (vriescoupe-onderzoek) verricht, als postmortaal diagnostisch onderzoek (obducties, in het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk).

 • Studie Biochemie en Specialisatie Moleculaire Pathologie

  Radboud Universiteit, Nijmegen

  Gedeelde Aanstelling

  Result laboratorium en UMC Utrecht

  Aandachtsgebied

  Moleculaire Diagnostiek

  Promotie

  Epigenetic control of embryonic gene regulatiion, 2011, Radboud Universiteit, Nijmegen

 • Studie Geneeskunde

  Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2011

  Specialisatie

  Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, PATHAN, Rotterdam & PAL Dordrecht, 2019

  Aandachtsgebied

  Longpathologie

  Promotie

  The Minimally Invasive Autopsy. Erasmus Universiteit, Rotterdam 2018

  BIG Registratie

  9913879401

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit, Leiden , 1987

  Specialisatie

  Academisch ziekenhuis, Leiden & MCH Westeinde, Den Haag, 1992

  Aandachtsgebied

  Dermatopathologie

  BIG Registratie

  19021426401

 • Studie Biochemie

  Radboud Universiteit, Nijmegen

  Specialisatie Moleculaire Pathologie

  Radboudumc, Nijmegen / McGill University , Montréal (Canada) / Universitair Medisch Centrum Groningen

  Gedeelde Aanstelling

  Universitair Ziekenhuis Antwerpen (BE), Universitair Medisch Centrum Groningen

  Aandachtsgebied

  Moleculaire Diagnostiek

  Promotie

  The ALCAM paradox: Cell adhesion and melanoma metastasis. 2001, Cum Laude. Radboud Universiteit Nijmegen

  KMBP Registratie NVVP

  5006933

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit, Utrecht, 1988

  Specialisatie

  Afd. Pathologie Academisch ziekenhuis, Maastricht & Afd. Pathologie St.Elisabeth ziekenhuis, Tilburg, 1994

  Eerdere werkkring

  MCH Westeinde, Den Haag

  Aandachtsgebied

  Leverpathologie & Dermatopathologie

  Promotie

  Structural changes in the cardiac interstitium following myocardial infarction, 1999

  BIG Registratie

  89022300001

 • Studie Geneeskunde

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1988

  Specialisatie

  Radboud ziekenhuis, Nijmegen & Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen, 1998

  Aandachtsgebied

  Gynecopathologie, Uropathologie & Digitale Pathologie/ICT

  BIG Registratie

  9022649901

 • Studie Geneeskunde

  Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2003

  Specialisatie

  Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam & PAL Dordrecht, 2011

  Eerdere werkkring

  JNI, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

  Aandachtsgebied

  Endocriene, long en cytopathologie

  Promotie

  Molecular pathology of pheochromocytoma and paraganglioma development. Erasmus Universiteit, Rotterdam 2010

  BIG Registratie

  59060991401

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit Leiden, 1983

  Specialisatie

  Vrije Universiteit, Amsterdam & SSDZ, Delft, 1990

  Eerdere werkkring

  AMC, Amsterdam

  Aandachtsgebied

  Hematopathologie & Longpathologie

  Promotie

  A clinico-pathologic study of T-cell and large cell anaplastic non-Hodgkin's lymphoma Faculteit geneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam 1993

  BIG Registratie

  99023012401

 • Studie Geneeskunde

  Universitair Medisch Centrum, Groningen, 2012

  Specialisatie

  Vrije Universiteit, Amsterdam, 2020

  Aandachtsgebied

  Gynecopathologie, endocrienepathologie en mammapathologie

  BIG Registratie

  39915536801

 • Studie Geneeskunde

  Erasmus Universiteit, Rotterdan, 1994

  Specialisatie

  rasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 2004

  Eerdere werkkring

  Reinier de Graaf Ziekenhuis (RHMDC), Delft

  Aandachtsgebied

  Mammapathologie en dermatopathologie

  Promotie

  Oncologische en genetische aspecten van erfelijke borstkanker geassocieerd met mutaties in BRCA1 en BRCA2

  BIG Registratie

  119044122101

 • Studie Geneeskunde

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1984

  Specialisatie

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1995

  Eerdere werkkring

  Laboratorium voor anatomie en embryologie Universiteit van Amsterdam

  Aandachtsgebied

  Nephropathologie & Mammapathologie

  Promotie

  Etiologic factors in experimental glomerulosclerosis in the rat, Laboratorium voor Pathologie Rijks Universiteit Leiden, 1993

  BIG Registratie

  79024862601

 

 

 

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden