Medische Staf

staf

 

De medische staf bestaat uit acht pathologen en een moleculair bioloog. De patholoog is een medisch specialist die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt. Dit materiaal is daarvoor eerst bewerkt op de afdeling cytologie of histologie en zonodig op de afdeling immunopathologie. Van de bevindingen wordt schriftelijk verslag gedaan aan de aanvragend huisarts of medisch specialist. Zonodig is er telefonisch overleg over uitslagen met de aanvragend arts. Daarnaast participeert de patholoog in klinische besprekingen waarin de diagnosen worden toegelicht en de verdere behandeling van de patiënt wordt bepaald. Een deel van deze besprekingen heeft een onderwijsfunctie voor artsen in opleiding. Dagelijks bediscussiëren de pathologen met elkaar coupes achter de meerkopsmicroscoop. Sinds april 2004 begeleidt het PAL een arts-assistent in opleiding tot patholoog. Daarnaast wordt door de afdeling pathologie zowel postmortaal diagnostisch onderzoek (obducties) als intraoperatieve sneldiagnostiek (vriescoupe-onderzoek) verricht. Deze onderzoeken vinden grotendeels plaats op locatie in de ziekenhuizen.

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit, Leiden , 1987

  Specialisatie

  Academisch ziekenhuis, Leiden & MCH Westeinde, Den Haag, 1992

  Aandachtsgebied

  Dermatopathologie

 • Studie Geneeskunde

  Katholieke Universiteit, Leuven,1980

  Specialisatie

  Vrije Universiteit, Amsterdam & SSDZ, Delft, 1991

  Eerdere werkkring

  Nederlands Forensisch Instituut

  Aandachtsgebied

  Obductiepathologie & GE-pathologie

 • Studie Geneeskunde

  Vrije Universiteit, Amsterdam, 1990

  Specialisatie

  Erasmus Universiteit, Rotterdam & SSDZ, Delft, 1996

  Eerdere werkkring

  Stichting Path. Anat. en Cyt. Lab. West-Brabant, Bergen Op Zoom

  Aandachtsgebied

  Leverpathologie & hematopathologie

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit, Utrecht, 1988

  Specialisatie

  Afd. Pathologie Academisch ziekenhuis, Maastricht & Afd. Pathologie St.Elisabeth ziekenhuis, Tilburg, 1994

  Eerdere werkkring

  MCH Westeinde, Den Haag

  Aandachtsgebied

  Leverpathologie & Dermatopathologie

  Promotie

  Structural changes in the cardiac interstitium following myocardial infarction, 1999

 • Studie Geneeskunde

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1988

  Specialisatie

  Radboud ziekenhuis, Nijmegen & Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen, 1998

  Aandachtsgebied

  Gynecopathologie, Uropathologie & Digitale Pathologie/ICT

 • Studie Geneeskunde

  Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2003

  Specialisatie

  Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam & PAL Dordrecht, 2011

  Eerdere werkkring

  JNI, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

  Aandachtsgebied

  Endocriene, long en cytopathologie

  Promotie

  Molecular pathology of pheochromocytoma and paraganglioma development. Erasmus Universiteit, Rotterdam 2010

 • Studie Geneeskunde

  Rijks Universiteit Leiden, 1983

  Specialisatie

  Vrije Universiteit, Amsterdam & SSDZ, Delft, 1990

  Eerdere werkkring

  AMC, Amsterdam

  Aandachtsgebied

  Hematopathologie & Longpathologie

  Promotie

  A clinico-pathologic study of T-cell and large cell anaplastic non-Hodgkin's lymphoma Faculteit geneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam 1993

 • Studie Geneeskunde

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1984

  Specialisatie

  Radboud Universiteit, Nijmegen, 1995

  Eerdere werkkring

  Laboratorium voor anatomie en embryologie Universiteit van Amsterdam

  Aandachtsgebied

  Nephropathologie & Mammapathologie

  Promotie

  Etiologic factors in experimental glomerulosclerosis in the rat, Laboratorium voor Pathologie Rijks Universiteit Leiden, 1993

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend