NB: Kinder obducties worden verricht door de pathologen van het Maasstad ziekenhuis (Accreditatienummer RvA M286). Aanvragen gaat via het secretariaat van het PAL, daar kunt u de aanvraag zoals gewoonlijk doen en zij regelen dan vervoer en de overdracht van de aanvraag, eventuele vragen kunnen zij dan ook beantwoorden.
De verslaglegging volgt via het PAL in HIX.

Obducties via de obstetrie

Hoe obducties aan te vragen:

Obducties bij kinderen die in utero, ante-partum, durante partu of post-partum overlijden  worden op dezelfde wijze aangevraagd als andere obducties (zie hier), maar voor deze obducties gelden enige aanvullende onderzoeken alvorens de obductie kan worden verricht:

Vanaf 14 wkn is obductie mogelijk; aanvragen bij alle inducties vanaf deze zwangerschapsduur. Ook altijd de placenta meesturen voor pathologie onderzoek.
Vanaf 22 weken worden alle afbrekingen en IUVD's verplicht geregisteerd via de Perinatale Audit Nederland met o.a. de verrichte onderzoeken en classificatie van de doodsoorzaak.

Vereist aanvullend onderzoek vanaf 22 weken:

  • altijd pathologie onderzoek van de placenta met onderstaande aanvraag. Obductie en placenta onderzoek samen aanvragen!
  • altijd babygram
  • MRI:

Gewenst aanvullend onderzoek vanaf 22 weken:

  • indien geen toestemming obductie: MRI (= 2e keus)
  • indien geen toestemming schedelobductie: MRI hersenen
  • indien er ernstige maceratie is: MRI voorafgaand aan obductie  
  • Zo mogelijk uitwendige  (laten) fotograferen.

Bij de aanvraag moeten voor foetus en placenta de volgende aanvraagformulieren worden gebruikt:

bal Aanvraagformulier kinder of IUVD obductie (PDF)

Het aanvraagformulier wordt ingevuld, waarbij het volgende moet worden aangekruist;
  • dat toestemming voor obductie is verkregen van de nabestaanden,
  • of al dan niet toestemming bestaat voor schedelsectie, en
  • of sprake is van een natuurlijke dood .

Het aanvraag formulier moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager ten teken dat aan bovenstaande is voldaan. Het originele aanvraagformulier blijft bij het lichaam, svp indien mogelijk het formulier tevens faxen naar het PAL: 078-6542108.

bal Aanvraagformulier placenta onderzoek bij eenling zwangerschap (PDF)

bal Aanvraagformulier placenta onderzoek bij meerling zwangerschap (PDF)

bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan ouders en hulpverleners (PDF)


Wanneer vindt de obductie plaats?

In principe wordt de obductie verricht in de ochtend van de eerste werkdag na de telefonische aanvraag.

Na de obductie

Het definitieve verslag met daarin de definitieve conclusies wordt maximaal 7 weken later naar de aanvrager gezonden; indien bepaalde aanvullende onderzoeken (met name neuropathologie onderzoek) moeten worden verricht, wordt ofwel het definitieve verslag verzonden maximaal 3 maanden na de obductie, ofwel volgt het verslag van het aanvullend onderzoek als een aanvullend bericht binnen diezelfde termijn.

De organen worden teruggeplaatst in het lichaam, behalve de organen waarvan het onderzoek nog niet kan worden afgerond (deze organen worden later in opdracht van het PAL gecremeerd). Het lichaam wordt gesloten om vervolgens te worden overgedragen aan de begrafenisondernemer.

 

 

 


Naar Boven

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden