Obducties

Het laboratorium voor pathologie PAL verricht obducties voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis en voor de RIVAS Zorggroep locatie Beatrix Ziekenhuis, maar ook voor verpleeghuisartsen en huisartsen

Alle obducties worden verricht in de locatie Dordwijk van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Hoe obducties aan te vragen:

Huisartsen en verpleeghuisartsen melden de obductie telefonisch aan bij een van de pathologen, via 078-6542100, buiten kantooruren aan de dienstdoende patholoog via de telefooncentrale van het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht (078-654111) of het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem (0183-644444).

Het aanvraagformulier (PDF) wordt ingevuld, waarbij het volgende moet worden aangekruist

  • dat toestemming voor obductie is verkregen van de nabestaanden,
  • of al dan niet toestemming bestaat voor schedelsectie, en
  • of sprake is van een natuurlijke dood .

Het aanvraag formulier moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager ten teken dat aan bovenstaande is voldaan.

Het aanvraagformulier blijft bij het lichaam, svp indien mogelijk het formulier tevens faxen naar het PAL: 078-6542108.

Natuurlijke of niet-natuurlijke dood?

De obductie kan plaatsvinden indien:

  • ofwel "natuurlijke dood" is aangekruist op het aanvraagformulier, omdat geen twijfel bestaat dat het daadwerkelijk een natuurlijke dood betreft,
  • ofwel het een niet-natuurlijke dood betreft maar het lichaam is vrijgegeven door de Officier van Justitie.
  • NB: iedere overleden minderjarige moet (‹ 18 Jaar oud) moet zijn gezien door een gemeentelijk lijkschouwer.


  • Bij twijfel aan al dan niet natuurlijke dood/verdenking op niet-natuurlijke dood: vraag advies aan de forensisch artsen van FARR (Rotterdam): via 010-244 71 82 of via de meldcentrale van de Politie: 0900-8844 (en vragen door te verbinden met de dienstdoende forensisch arts van FARR Rotterdam). Meldkamer politie, ambulancediensten en brandweer: 078-613 33 33.

Vervoer naar de locatie waar de obductie zal plaatsvinden

Dit moet worden geregeld door de begrafenisondernemer. Deze zal ook contact opnemen met het bedrijf dat het mortuariumbeheer verzorgt voor alle locaties (CMO, 015-2198818).

Wanneer vindt de obductie plaats?

In principe wordt de obductie verricht in de ochtend van de eerste werkdag na de telefonische aanvraag.

Na de obductie

Direct na de obductie geeft de obducent de macroscopische sectiebevindingen en de daaruit voortvloeiende voorlopige conclusies telefonisch door aan de aanvrager.

Het definitieve verslag met daarin de definitieve conclusies wordt maximaal 7 weken later naar de aanvrager gezonden; indien bepaalde aanvullende onderzoeken (met name neuropathologie onderzoek) moeten worden verricht, wordt ofwel het definitieve verslag verzonden maximaal 3 maanden na de obductie, ofwel volgt het verslag van het aanvullend onderzoek als een aanvullend bericht binnen diezelfde termijn.

De organen worden teruggeplaatst in het lichaam, behalve de organen waarvan het onderzoek nog niet kan worden afgerond (deze organen worden later in opdracht van het PAL gecremeerd). Het lichaam wordt gesloten om vervolgens te worden overgedragen aan de begrafenisondernemer.

Het lichaam kan door de begrafenisondernemer in de tweede helft van de ochtend worden opgehaald; het is dan gereed voor aankleden en opbaring.


bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan aanvragende artsen (PDF)

bal Voorlichtingsfolder obductie, gericht aan de nabestaanden (PDF)

 

Wie krijgt het rapport?

Het rapport van de obductie wordt toegezonden uitsluitend  aan de aanvrager en indien deze een dienstdoend huisarts is, ook aan de eigen huisarts.
Indien tevens sprake was van weefsel- en/of orgaandonatie, wordt tevens een kopie van het rapport verzonden aan  BISlife Foundation (die afname en verwerking van weefsels en organen voor transplantatie coördineert).
Inzage in het rapport door anderen wordt door het PAL in principe niet gegeven.


Kosten

Vooralsnog worden door het PAL voor obducties op buiten een ziekenhuis overleden personen geen kosten in rekening gebracht.
Voor het transport van en naar de locatie waar de obductie plaats vindt, worden kosten in rekening gebracht door de begrafenisonderneming. De ziektekostenverzekering dekt deze kosten niet.

Naar Boven

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden