De nieuwe BVO Uitstrijk Cervix 2017

Het nieuwe BVO Cervix gaat per 1 januari 2017 in en daarbij veranderen er een aantal zaken met betrekking tot het PAL.

De belangrijkste wijziging is dat u de uitstrijkjes, gemaakt in het kader van het BVO niet meer kunt insturen naar het PAL maar naar het adres dat vermeld staat op het formulier dat de vrouw meeneemt bij haar bezoek aan u. De eerste uitstrijk en eventueel een vervolguitstrijk zullen door het BVO-laboratorium worden beoordeeld. Deze vallen dan onder het BVO en komen niet ten laste van het eigen risico.

Bij persisterende afwijkingen zal onderzoek door de gynecoloog volgen in het ziekenhuis hetgeen dan wel ten laste van het eigen risico gaat.


De Indicatie Uitstrijk Cervix 2017

Indicatie cytologie, dus bij klachten, kunt u op de vertrouwde wijze aanbieden bij het PAL, wij zorgen dat u over de middelen beschikt omdat mogelijk te maken, en ook de uitslag krijgt u op de zelfde wijze als voorheen. Uiteraard komt dit onderzoek dan ten laste van het eigen risico, zoals dat nu ook het geval is. Over de hoogte van de tarieven zijn wij nog niet geÔnformeerd maar u vindt deze onder Home/Tarieven Pathologie.

Mogelijke indicaties voor indicatie uitstrijkje:

  • contactbloedingen
  • intermenstrueel bloedverlies
  • postmenopauzaal bloedverlies
  • patiŽnten met zichtbare/palpabele afwijkingen van de cervix bij lichamelijk onderzoek
  • klachten van abnormale fluor zonder duidelijke oorzaak

Eerst cytologisch onderzoek evt met hrHPV, ook het PAL kan besluiten dat voor een goede diagnose het noodzakelijk is dat de HPV-status bepaald wordt.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is te vinden bij het R.I.V.M.

NHG-Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom

Richtlijn cervixcytologie van de NVvP

Klik op het logo om de site of het pdf document te openen.


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

Bestel formulier verbruiksartikelen MailTo


Pathologen

Robert Heinhuis
Gert van Ingen
José Krijnen
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Pieter Westenend