De nieuwe BVO Uitstrijk Cervix 2017

Het nieuwe BVO Cervix gaat per 1 januari 2017 in en daarbij veranderen er een aantal zaken met betrekking tot het PAL.

De belangrijkste wijziging is dat u de uitstrijkjes, gemaakt in het kader van het BVO niet meer kunt insturen naar het PAL maar naar het adres dat vermeld staat op het formulier dat de vrouw meeneemt bij haar bezoek aan u. De eerste uitstrijk en eventueel een vervolguitstrijk zullen door het BVO-laboratorium worden beoordeeld. Deze vallen dan onder het BVO en komen niet ten laste van het eigen risico.

Bij persisterende afwijkingen zal onderzoek door de gynecoloog volgen in het ziekenhuis hetgeen dan wel ten laste van het eigen risico gaat.


De Indicatie Uitstrijk Cervix 2017

Indicatie cytologie, dus bij klachten, kunt u op de vertrouwde wijze aanbieden bij het PAL; wij zorgen dat u over de middelen beschikt om dat mogelijk te maken, en dat u de uitslag krijgt op dezelfde wijze als voorheen. Uiteraard komt dit onderzoek dan ten laste van het eigen risico, zoals dat nu ook het geval is. De hoogte van de tarieven vindt u onder Home/Tarieven Pathologie.

Mogelijke indicaties voor indicatie uitstrijkje:

  • contactbloedingen
  • intermenstrueel bloedverlies
  • postmenopauzaal bloedverlies
  • patiŽnten met zichtbare/palpabele afwijkingen van de cervix bij lichamelijk onderzoek
  • klachten van abnormale fluor zonder duidelijke oorzaak

Eerst cytologisch onderzoek evt. met hrHPV: ook het PAL kan besluiten dat het voor een goede diagnose noodzakelijk is dat de HPV-status bepaald wordt.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is te vinden bij het R.I.V.M.

NHG-Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom

Richtlijn cervixcytologie van de NVvP

Klik op het logo om de site of het pdf document te openen.


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden